0 0 0 0 0 8 2 2
SFC được giao thực hiện dự án xử lý nước thải lớn tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Dự án bao gồm hệ thống thu gom và một Nhà máy xử lý nước thải cho thành phố Cao Lãnh.
Vận hành & Bảo dưỡng Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở, Hà Nội
UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định giao cho Liên danh Công ty Phú Điền, SFC và Thoát nước Hà Nội thực hiện vận hành và bảo dưỡng Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở, Hà Nội công suất 200.000m3/ngày.
SFC đã ký hợp đồng Dự án xử lý nước thải của Rạch Suối Nhum
SFC đã được giao làm tổng thầu EPC Trạm xử lý nước thải của Rạch Suối Nhum có quy mô lớn với công suất 65.000m3/ngày
Tin tức
SFC đã ký hợp đồng Dự án xử lý nước thải Hòa Xuân -Đà Nẵng
SFC đã được giao thực hiện Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân tại Đà Nẵng để xử lý nước thải sinh hoạt cho Thành Phố Đà Nẵng

SFC đã được giao thực hiện Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân tại Đà Nẵng để xử lý nước thải sinh hoạt cho Thành Phố Đà Nẵng. Chủ đầu tư là Sở GTVT được Đại diện bởi Ban Quản lý Dự án Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Ưu tiên (PIIP). Dự án được thực hiện với sự tài trợ vốn ODA của Ngân hàng Thế Giới (WB). Hiện nay nhà thầu đã và đang triển khai thi công Dự án.

 

 

 

Tin tức Khác

Copyright ® 2008 SFC. All rights reserved