0 0 0 0 0 8 2 3
SFC được giao thực hiện dự án xử lý nước thải lớn tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Dự án bao gồm hệ thống thu gom và một Nhà máy xử lý nước thải cho thành phố Cao Lãnh.
Vận hành & Bảo dưỡng Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở, Hà Nội
UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định giao cho Liên danh Công ty Phú Điền, SFC và Thoát nước Hà Nội thực hiện vận hành và bảo dưỡng Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở, Hà Nội công suất 200.000m3/ngày.
SFC đã ký hợp đồng Dự án xử lý nước thải của Rạch Suối Nhum
SFC đã được giao làm tổng thầu EPC Trạm xử lý nước thải của Rạch Suối Nhum có quy mô lớn với công suất 65.000m3/ngày
Tin tức
SFC được giao làm tổng thầu EPC Trạm xử lý nước thải Hồ Tây
SFC được giao làm tổng thầu EPC Trạm xử lý nước thải Hồ Tây – có quy mô tương đối lớn và hiện đại, đạt các tiêu chuẩn cao nhất về môi trường. Đây là một trong số ít Trạm xử lý nước thải trên thế giới được xây ngầm.
Trạm xử lý nước thải Hồ Tây được xây dựng nhằm xử lý toàn bộ nước thải khu vực xung quanh Hồ Tây, góp phần tạo cảnh quan môi trường đẹp cho khu vực.
Tin tức Khác

Copyright ® 2008 SFC. All rights reserved